Våre tjenester

Vi tilbyr utleie av lokaler og profesjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom og næringslokaler. Vi kan bistå i alt fra regnskaper, selvangivelser og ved behov til styremøter. Alt som har med den daglige drift og vedlikehold på næringseiendommen, hvor vi også har våre egne vaktmestere.

Oppfølging av leietakere

 • Oppfølging og kommunikasjon med leietakerne
 • Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader
 • Oppfølging av garantier og depositum
 • Arkivering av relevante dokumenter
 • Utarbeidelse av fordelingsnøkler og årlig avregning av felleskostnader
 • Utarbeidelse av leietakeroversikter med utløpsprofil
 • Bistand med å skaffe nye leietakere

Vedlikehold og drift av eiendom

 • Ivaretar eiendommens tekniske tilstand og utarbeider vedlikeholdsplaner
 • Etablerer og følger opp nødvendige serviceavtaler
 • Gjennomfører løpende og planlagt vedlikehold
 • Tilbyr vaktmestertjenester
 • Følger opp offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon og internkontroll
 • Vi samarbeider tett med våre leverandører for å kunne sikre kundene våre gode avtaler for innkjøp av tjenester

Utleie av lokaler/leiertaketilpasning

Ta kontakt dersom du trenger å leie lokaler. Vi hjelper deg å tilpasse til dine og bedriftens behov. Vi er svært fleksible som utleiere og er en profesjonell eiendomsbesitter i Østfold og Akershus!

Ledige lokaler