Bærekraft for oss

Arbeidet vi gjør innen bærekraft er en kontinuerlig prosess hvor holdninger blir til konkrete handlinger.

Vår ambisjon er at det vi gjør innen bærekraft skal gi merverdi for samfunnet rundt oss, leietakerne, leverandørene våre og konsernet. Nøkkelen til å få til dette er å finne balansen mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Miljømessig bærekraft

Vi søker hele tiden de beste løsningene for miljøet.

Som en eiendomsaktør er vi del av en bransje med stort materialforbruk og store mengder avfall.

Vi har forpliktet oss til å:

  • velge leverandører med fokus på bærekraft, ombruk og miljø.

  • redusere energibruken på eiendommene.

  • redusere bruk av papp, papir, plast og metall i våre kontorlokaler.

  • plante prydbeplantning for humler, bier og andre pollinatorer.

Sosial bærekraft

Vi er en lokal eiendomsaktør som setter folk først. Enten det er våre ansatte, leietagere, leverandører eller andre som blir berørt av vår virksomhet.

Et trygt og trivelig arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak for våre ansatte, ivaretagelse av rettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Dette er noe av det vi jobber kontinuerlig med for å bli bedre på.

Økonomisk bærekraft

Lønnsomme prosjekter er en forutsetning for å investere i bærekraft.

Ved to anledninger har vi kvalifisert til Grønne lån. Det gir oss motivasjon til å jobbe videre med å finne balansen – mellom den miljømessige, den sosiale og den økonomiske bærekraften.

Åpenhetsloven

Les redegjørelsen om hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven: